Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir Zaposleni | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si
mag. Ivan Damjan Mašič
ivan-damjan.masic@sgtsr.si
tel., 04 53 70 624
Ravnatelj

 

prof. Anita Arh
anita.arh@sgtsr.si
tel., 04 53 70 632
Pomočnica Ravnatelja

 

Ambrožič Barbka Matematika
Arh-Ivanšek Marija Kuharstvo
Arh Anita Zgodovina
Bončina Mateja Matematika
Dvoršak Ana Strežba
Frantar Irena Kozmetika, praktični pouk
Hajnrihar Majda Umetnost, nemščina
Jagič Dušanka Slovenščina, angleščina
Jošt Gabrijela Praktični pouk
Tonejc Zdenka Prehrana
Korošec Mišmaš Slavka Angleščina
Kralj Serša Marjana Geografija, turizem, praktični pouk
Kuščer Majda Geografija, družboslovje, praktični pouk
Lavrič Andreja Kuharstvo
Malc Simon Strežba
Markelj Zdenka Slovenščina
Markič Gregor Italijanščina
Medja Marija Športna vzgoja
Mitrić Ana Angleščina
Pogačnik Marjanca Ekonomski predmeti
Potočnik Marjana Psihologija
Pristov Anita Slovenščina
Ravnik Janja Nemščina
Savnik Aleksander Športna vzgoja
Smajić Aleš Fizika
Šetina Natalija Naravoslovni predmeti
Šparovec Mateja Psihologija
Tušek Anton Kuharstvo
Velušček Mojca Informatika
Vergelj Mojca Ekonomski predmeti
Vidic Nataša Športna vzgoja
Vidic Nina Informatika

 

 

Zdešar Janja Poslovna sekretarka
Zupan Tjaša Računovodja
Janež Andrej Vzdrževalec učne tehnologije
Žvan Jure Hišnik v dijaškem domu
Kalan Marko Hišnik
Kalan Polonca Ekonom
Hančič Karmen Kuharica
Žvan Urška Kuharica

 

Šparovec Mateja Svetovalna delavka
Smolej Maja Knjižničarka
Rizvanović Fehrudin Organizator praktičnega usposabljanja z delom

Vzgojitelji v dijaškem domu

Gabrič Hvasti Lilijana Vzgojiteljica in vodja dijaškega doma