Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir Predmeti poklicne mature | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Predmeti poklicne mature

PREDMETI POKLICNE MATURE na SGTŠ Radovljica IN PREDMETNI IZPITNI KATALOGI

 

Program GASTRONOMIJA IN TURIZEM

1. predmet: SLOVENŠČINA (pisni in ustni izpit)

Predmetni izpitni katalog

2. predmet: GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM (pisni in ustni izpit)

Predmetni izpitni katalog

3. predmet:  MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA ali NEMŠČINA (pisni in ustni izpit)

Predmetni izpitni katalog – matematika

Predmetni izpitni katalog – angleščina

Predmetni izpitni katalog – nemščina

4.predmet: IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR

Predmetni izpitni katalog

 

Program GASTRONOMSKI TEHNIK (PTI)

1. predmet: SLOVENŠČINA (pisni in ustni izpit)

Predmetni izpitni katalog

2. predmet: GASTRONOMIJA IN TURISTIČNIH STORITVE (pisni in ustni izpit)

Predmetni izpitni katalog

3. predmet:  MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA ali NEMŠČINA (pisni in ustni izpit)

Predmetni izpitni katalog – matematika

Predmetni izpitni katalog – angleščina

Predmetni izpitni katalog – nemščina

4. predmet: IZDELEK  OZ. STORITEV  IN ZAGOVOR

Predmetni izpitni katalog

 

PREGLED POSAMEZNIH PREDMETOV

PREDMET IZPITNA POLA ČAS PISANJA DOVOLJENI PRIPOMOČKI
SLO 1:RAZČLEMBA NEUMETNOSTNEGA BESEDILA 60 MINUT nalivno pero ali kemični svinčnik
SLO 2: INTERPRETACIJA POLJUBNEGA UMETNOSTNEGA BESEDILA 60 MINUT nalivno pero ali kemični svinčnik

 

PREDMET IZPITNA POLA ČAS PISANJA DOVOLJENI PRIPOMOČKI
ANG 1: BRALNO RAZUMEVANJE, POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 60 MINUT nalivno pero ali kemični svinčnik
ANG 2: KRAJŠI PISNI SESTAVEK, VODENI SPIS 60 MINUT nalivno pero ali kemični svinčnik, slovar

 

PREDMET IZPITNA POLA ČAS PISANJA DOVOLJENI PRIPOMOČKI
NEM 1: BRALNO RAZUMEVANJE, POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 60 MINUT nalivno pero ali kemični svinčnik
NEM 2: KRAJŠE (STROKOVNO) BESEDILO V ENI IZMED STALNIH OBLIK SPOROČANJA, BESEDILO NA PODLAGI (NE)BESEDNE IZTOČNICE 60 MINUT nalivno pero ali kemični svinčnik, slovar

Pri slovenščini in tujih jezikih je za pisni del možnih 60 točk, za ustni pa 40 točk.

PREDMET IZPITNA POLA ČAS PISANJA DOVOLJENI PRIPOMOČKI
MAT 1: 9 KRAJŠIH OBVEZNIH NALOG IN 3 SESTAVLJENE IZBIRNE NALOGE, OD KATERIH KANDIDAT IZBERE IN REŠI DVE 120 MINUT nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez graf. zaslona, šestilo, geotrikotnik, ravnilo

Pri matematiki je za pisni del možnih 70 točk, za ustni pa 30 točk.

PREDMET IZPITNA POLA ČAS PISANJA DOVOLJENI PRIPOMOČKI
GTP, GTS 1 30 MINUT nalivno pero ali kemični svinčnik
GTP, GTS 2 60 MINUT nalivno pero ali kemični svinčnik, kalkulator, ravnilo

Pri zgoraj navedenih predmetih je za pisni del možnih 50 točk in za ustni tudi 50 točk

PREDMET STORITEV, IZDELEK ZAGOVOR
IZDELEK OZ. STORITEV IN  ZAGOVOR (GT) 75 TOČK 25 TOČK
IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR (GAT) 85 TOČK 15 TOČK
Dostopnost