Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir Informacije o vpisu | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Informacije o vpisu

 

4. april 2022: rok za oddajo izpolnjene Prijavnice za sprejem v dijaški dom.  KLIK PRIJAVNICA Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom.

do 25. aprila 2022: kandidati lahko prenesejo prijavo v drug dijaški dom

do 27. maja 2022: dijaški dom obvesti prijavljene kandidate o morebitni omejitvi vpisa

VPIS v dijaški dom bo potekal med 16. in 21. junijem (o točnem datumu in uri vpisa bodo kandidati predhodno obveščeni) in do 1. julija 2022 za kandidate, ki se bodo vpisali v srednje šole z omejitvijo vpisa v drugem krogu vpisnega postopka (po vnaprejšnjem dogovoru glede datuma vpisa)

od 4. do 13. julija 2022: vpis na prosta mesta za kandidate, ki niso bili izbrani v dijaških domovih z omejitvijo vpisa (po vnaprejšnjem dogovoru glede datuma vpisa)

Po tem datumu in do 31. avgusta pa bo potekal še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se niso prijavili v roku (tj. do 4. aprila 2022), seveda po vnaprejšnjem dogovoru glede datuma in ure vpisa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo sklep o izhodiščni ceni oskrbnine v dijaških domovih za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022, ki znaša 239,80 € na mesec.

Starši, ki imajo v dijaškem domu hkrati vključenega več kot enega otroka, so upravičeni do subvencije bivanja za drugega in naslednje otroke, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Vlogo se odda v vseh dijaških domovih, v katerih bivajo otroci, odločbo izda tisti dom, v katerem biva otrok, ki je upravičen do subvencije; gl.:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1122.

Kdor prejema štipendijo RS, je upravičen do dodatka za bivanje; gl.:  https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/.

Za pomoč plačila oskrbnine dijakom v dijaških domovih je namenjen tudi del sredstev iz projekta Botrstvo v Sloveniji (Dijaški sklad). Vlogo za šolsko leto 2022/2023 je potrebno oddati najkasneje do 4. julija 2022.