Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir Informacije o vpisu | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Informacije o vpisu

 

21. junij 2023: rok za oddajo izpolnjene Prijavnice za sprejem v dijaški dom.  KLIK PRIJAVNICA Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom.

Do 30. junija 2023: a) kandidati lahko prenesejo prijavo v drug dijaški dom; b) prva prijava v dijaški dom za kandidate, ki bi zaradi vpisa na drugo šolo v 2. krogu vpisnega postopka v srednje šole želeli  bivati v dijaškem domu; c) kandidati, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.

Med 3. in 7. julijem 2023: dijaški dom obvesti prijavljene kandidate o morebitni omejitvi vpisa. 

Med 3. in 7. julijem 2023: VPIS v dijaški dom (po vnaprejšnjem dogovoru glede datuma in ure vpisa).

Do 14. julija 2023: prenos prijav in vpis na prosta mesta za kandidate, ki niso bili izbrani v dijaških domovih z omejitvijo vpisa (vnaprejšnji dogovor glede datuma vpisa).

Do 31. avgusta 2023 bo potekal še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se do tedaj niso prijavili za bivanje v dijaškem domu (seveda po vnaprejšnjem dogovoru glede datuma vpisa).

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je izdalo sklep o izhodiščni ceni oskrbnine v dijaških domovih, ki znaša 256,79 € na mesec.

Do subvencije oskrbnine za drugega in naslednje otroke, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu, je upravičen tisti starš oz. skrbnik, ki je kot podpisnik nastanitvene pogodbe zavezan plačevati oskrbnino za dva ali več otrok, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Vlogo se odda v vseh dijaških domovih, v katerih bivajo otroci, odločbo izda tisti dom, v katerem biva otrok, ki je upravičen do subvencije; gl.:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1122.

Kdor prejema štipendijo RS, je upravičen do dodatka za bivanje; gl.:  https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/.

Za pomoč plačila oskrbnine dijakom v dijaških domovih je namenjen tudi del sredstev iz projekta Botrstvo v Sloveniji (Dijaški sklad). Vlogo za šolsko leto 2023/2024 je potrebno oddati do 3. julija 2023.

Dostopnost