Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir Informacije o vpisu | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Informacije o vpisu

 

2. april 2021: rok za oddajo izpolnjene Prijavnice za sprejem v dijaški dom.  KLIK PRIJAVNICA Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom.

do 22. aprila 2021: kandidati lahko prenesejo prijavo v drug dijaški dom

do 27. maja 2021: dijaški dom obvesti prijavljene kandidate o morebitni omejitvi vpisa oz. nadaljnjih postopkih za vpis

VPIS v dijaški dom bo potekal do 21. junija (o točnem datumu vpisa bodo kandidati pravočasno obveščeni) oziroma do 30. junija 2021 za kandidate, ki se bodo vpisali v srednje šole z omejitvijo vpisa v drugem krogu vpisnega postopka (po vnaprejšnjem dogovoru)

do 9. julija 2021: vpis na prosta mesta za kandidate, ki niso bili izbrani v dijaških domovih z omejitvijo vpisa

Po tem datumu in do 30. septembra pa bo potekal še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se niso prijavili v roku (tj. do 2. aprila 2021).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo sklep o izhodiščni ceni oskrbnine v dijaških domovih za leto 2021, ki znaša 220,00 €.

Starši, ki imajo v dijaškem domu hkrati vključenega več kot enega otroka, so upravičeni do subvencije bivanja za drugega in naslednje otroke, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Vlogo se odda v vseh dijaških domovih, v katerih bivajo otroci, odločbo izda tisti dom, v katerem biva otrok, ki je upravičen do subvencije. gl.:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1122

Kdor prejema štipendijo RS, je upravičen do dodatka za bivanje. gl.:  https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

Za pomoč plačila oskrbnine dijakom v dijaških domovih je namenjen tudi del sredstev iz projekta Botrstvo v Sloveniji.