Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir prispevki naslovna | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Štipendiranje

Podjetje Kaval Group iz Ljubljane( Bid d.o.o., Tacenska 95, 1000 Ljubljana) ponuja našim dijakom štipendije. Chef Igor Jagodic in Mojmir Šiftar. Podrobnosti dobite pri kontaktni osebi v podjetju: Gobec Nejc (041 216 042), kadri@kaval-group.si. Organizator PUD F. Rizvanović

več informacij klik

Stanje prijav za vpis za šolsko leto 2021/22

Do 22. 4. 2021 (po prenosih prijav) smo prejeli prijave za vpis:
1. GASTRONOM HOTELIR
(3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja): 23 prijav (še 29 prostih mest)

 1. GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK
  (4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja): 25 prijav (še 31 prostih mest)
 2. KOZMETIČNI TEHNIK
  (4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja): 29 prijav

V programu kozmetični tehnik ne bo omejitve vpisa, sprejeti bodo vsi prijavljeni kandidati, ki bodo uspešno zaključili 9. razred osnovne šole.

Do 25. 5. 2021 se lahko prijavijo za vpis dijaki, ki so v šolskem letu 2020/21 vpisani v 1. letnik srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in se ponovno vpisati v 1. letnik – samo na programe, kjer so še prosta mesta (gastronom hotelir in gastronomsko-turistični tehnik).

Po izvedenem postopku vpisa (po drugem krogu izbirnega postopka  na vseh šolah z  omejitvijo vpisa) bomo 1. 7. 2021 objavili število prostih mest za vpis. Vpis na prosta mesta bo možen do 31. 8. 2021.

 

Stanje prijav za vpis za šolsko leto 2021/22

Do 2. 4. 2021 smo prejeli prijave za vpis:
1. GASTRONOM HOTELIR
(3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja): 25 prijav (še 27 prostih mest)

2. GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK
(4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja): 23 prijav (še 33 prostih mest)

3. KOZMETIČNI TEHNIK
(4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja): 22 prijav (še 6 prostih mest)

Prenosi prijav so možni do 22. 4. 2021 in potekajo po postopku, ki je podrobneje opisan TUKAJ . Starši učenca, ki želi prenesti prijavnico za drugo srednjo šolo, morajo izpolniti vlogo, ki je dostopna TUKAJ. Izpolnjeno in podpisano vlogo pošljejo na srednjo šolo, kjer ima prvotno prijavo. Prijavnico prvotno izbrana srednja šola pošlje tisti šoli, ki jo učenec navede v vlogi.

Obvestilo dijakom (urnik od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021)

V ponedeljek, 12. 4. 2021, se prične pouk za dijake (urnik je objavljen v easistentu):
2.aGT (učilnica 325)
2.bGT (učilnica 415)
2.cGH (učilnica 404)
2.dGH (učilnica 315)
3.aGT (učilnica 326)
3.bGT (učilnica 421)
2.GAT (učilnica 411)
4.aGT (predavalnica)
4.bGT (učilnica 328)

Dijaki, ki so v tem tednu prisotni v šoli in so prijavljeni na malico, se morajo od le te pravočasno odjaviti, v kolikor ne bodo malicali.
Ostali dijaki (1. letnik in 1.GAT) imajo pouk na daljavo in so v tem času odjavljeni od malice.

Za vse prisotne v šoli še naprej veljajo ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Obvezno nošenje mask v razredih in po hodnikih. Obvezno umivanje in razkuževanje rok.

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože..
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

vir:  nacionalni inštitut za javno zdravje

več informacij:  https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov