Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir, farmacevtski tehnik Stanje prijav za vpis za šolsko leto 2021/22 | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Do 22. 4. 2021 (po prenosih prijav) smo prejeli prijave za vpis:
1. GASTRONOM HOTELIR
(3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja): 23 prijav (še 29 prostih mest)

  1. GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK
    (4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja): 25 prijav (še 31 prostih mest)
  2. KOZMETIČNI TEHNIK
    (4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja): 29 prijav

V programu kozmetični tehnik ne bo omejitve vpisa, sprejeti bodo vsi prijavljeni kandidati, ki bodo uspešno zaključili 9. razred osnovne šole.

Do 25. 5. 2021 se lahko prijavijo za vpis dijaki, ki so v šolskem letu 2020/21 vpisani v 1. letnik srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in se ponovno vpisati v 1. letnik – samo na programe, kjer so še prosta mesta (gastronom hotelir in gastronomsko-turistični tehnik).

Po izvedenem postopku vpisa (po drugem krogu izbirnega postopka  na vseh šolah z  omejitvijo vpisa) bomo 1. 7. 2021 objavili število prostih mest za vpis. Vpis na prosta mesta bo možen do 31. 8. 2021.

 

Dostopnost