Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir, farmacevtski tehnik Zaposleni | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si
mag. Ivan Damjan Mašič
ivan-damjan.masic@sgtsr.si
tel.: 04 53 70 624
Ravnatelj

 

Anita Arh 
anita.arh@sgtsr.si
tel.: 04 53 70 632
Pomočnica ravnatelja

 

Ambrožič Barbka Matematika
Arh Anita Zgodovina
Bednarik Nina Športna vzgoja
Bončina Mateja Matematika
Dvoršak Presiček Ana Strežba
Družinec Davor Kuharstvo
   
Frantar Irena Kozmetika, praktični pouk
Hajnrihar Majda Umetnost, nemščina
Hribovšek Martina Kemija, Biologija
Ibričić Medin Prehrana
Jošt Gabrijela Praktični pouk turizem
Korošec Mišmaš Slavka Angleščina
Kosec Andreja Slovenščina
Kralj Serša Marjana Geografija, turizem, praktični pouk
Kristan Kaja Kozmetika,  praktični pouk
Kuščer Majda Geografija, družboslovje, praktični pouk
Kuhar Nastja Kozmetika, praktični pouk
Kuhar Adlešič Ana Prehrana
Kumerdej Katarina Informatika, matematika
Lavrič Andreja Kuharstvo
Malc Simon Strežba
Markelj Zdenka Slovenščina
Markič Gregor Italijanščina
Mitrić Ana Angleščina
Novak Polona Ekonomija
Pristov Anita Slovenščina
Ravnik Janja Nemščina
Rozman Robertina Angleščina
Savnik Aleksander Športna vzgoja
Smajić Aleš Fizika
Šetina Natalija Naravoslovni predmeti
Tušek Anton Kuharstvo
Vergelj Mojca Ekonomski predmeti
Vidic Nataša Športna vzgoja
Vidic Nina Informatika, matematika
Willewaldt Urška Slovenščina
Z. Furman Tanja Praktični pouk turizem

 

Zdešar Janja Poslovna sekretarka
Zupan Tjaša Računovodja
Janež Andrej Vzdrževalec učne tehnologije
Žvan Jure Hišnik v dijaškem domu
Kalan Marko Hišnik
Hančič Karmen Kuharica
Žvan Urška Kuharica
Vengust Eva Kuharica
Čebašek Barbara Kuharica

 

   
Mateja Šparovec
mateja.sparovec@sgtsr.si
tel.: 04 53 70 615 (3., 4. in 5. letniki)
Tesa Vilar
tesa.vilar@sgtsr.si
tel.: 04 53 70 623 (1. in 2. letniki)
Smolej Maja Knjižničarka
Rizvanović Fehrudin Organizator praktičnega usposabljanja z delom, izobraževanje odraslih
Gabrič Hvasti Lilijana Vzgojiteljica v dijaškem domu
Dostopnost