Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir, farmacevtski tehnik Urnik | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Urnik

URNIK DNEVNEGA DELA V DIJAŠKEM DOMU

1. URNIK:

 • 6.00–7.30 _____________ vstajanje, osebna higiena, pospravljanje postelj
 • 6.15–7.15 _____________ zajtrk, odhod v šolo
 • 13.10–14.20 ___________ kosilo na SGTŠ Radovljica
 • do 15.00 _______________ pouk
 • 16.00–17.45 ___________ obvezne učne ure (odmor: 16.45–17.00)
 • 18.00–18.15 ___________ večerja
 • 19.00–21.00 ___________ prosti čas, interesne dejavnosti, priprava na pouk
 • do 21.00 _______________ dovoljeni obiski po nadstropjih
 • 21.00–21.30 ___________ priprava na spanje (osebna higiena)
 • 21.30 __________________ dijaki so v svojih sobah
 • 22.00–6.00 ____________ nočni počitek

2. DEŽURSTVO DIJAKOV (po razporedu, ki je objavljen na oglasni deski):

 • tedensko dežurstvo v jedilnici,
 • tedensko dežurstvo v kuhinji,
 • tedensko čiščenje okolice doma,
 • tedensko čiščenje sobe (razpored je objavljen na vratih sobe).

3. VEČERNI IZHODI DIJAKOV:

 • vsak dan do 21.00, polnoletni do 21.30 (ne velja za dijake 1. letnikov in tiste, ki imajo 3 ali več negativnih ocen),
 • enkrat na teden podaljšan izhod z dovoljenjem vzgojiteljice do 22.00, izjemoma do 23.00 (ne velja za dijake 1. letnikov in tiste, ki imajo 3 ali več negativnih ocen).

4. UPORABA RAČUNALNIKOV: dovoljena do 21.00 v učilnici, v sobah in klubu do 21.30.

5. GLEDANJE TELEVIZIJE: dovoljeno do 21.30 (za dijake 1. letnikov do 21.00).

6. POSLOVNI ČAS DOMA: dom se odpre v nedeljo oziroma dan pred začetkom pouka ob 19.00, zapre pa v petek oziroma zadnji dan pouka ob 15.00. Med počitnicami, vikendi in pouka prostimi dnevi je dom zaprt.

7. GOVORILNE URE (tel. št. 04 5766 141): Lilijana Gabrič Hvasti: sreda od 13.30 do 14.30.

Dostopnost