Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir, farmacevtski tehnik Šolska knjižnica | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Šolska knjižnica

DOBRODOŠLI V ŠOLSKI KNJIŽNICI!

 

Knjižničarka: Maja Smolej, univ. dipl. bibl.

Telefon: 04/5370-637

E-mail: knjiznica.sgtsr@gmail.com

 

Knjižnica je odprta vsak dan od 8.00 do 14.00.

Gradivo v šolski knjižnici je postavljeno v prostem pristopu po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija). Trenutno je v knjižnici in v kabinetih učiteljev okoli 8.600 enot knjižničnega gradiva.

Vsi redni dijaki SGTŠ Radovljica so člani knjižnice. Knjižno gradivo je na voljo za izposojo brezplačno, izposodijo pa si ga lahko le na svoje ime. Vsak odgovarja za knjige, ki si jih izposodi. Zunanjim uporabnikom gradiva ne izposojamo.

Revije, leksikoni, slovarji, enciklopedije ter atlasi so čitalniško gradivo in jih knjižnica ne izposoja na dom, lahko se jih uporablja le v čitalnici ali pri pouku.

Čas izposoje je 21 dni. Rok izposoje je možno podaljšati, če gradivo ni rezervirano za drugega uporabnika. Podaljševanje ni možno za domače branje.

Odškodnina za poškodovano ali izgubljeno gradivo: Dijak, ki knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje ali mu je ukradeno, ga je dolžan nadomestiti. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

V knjižnici so dijakom na voljo štirje računalniki.


UČBENIŠKI SKLAD

Šola dijakom omogoča, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Komplet učbenikov izbere šola. Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov za posamezen letnik.

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša do 1/3 maloprodajne cene vseh v kompletu izbranih učbenikov.

Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik uničen ali ga ne vrnejo, je ob koncu leta potrebno plačati odškodnino.

Trenutno je v učbeniškem skladu okoli 3.900 učbenikov.

 

 

 
Dostopnost