Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir, farmacevtski tehnik Elektronski naslovi zaposlenih | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Elektronski naslovi zaposlenih

1 Sgtš Tajništvo info@sgtsr.si
2 Barbka Ambrožič barbka.ambrozic@sgtsr.si
3 Anita Arh anita.arh@sgtsr.si
4 Nina Bednarik nina.bednarik@sgtsr.si
5 Mateja Bončina mateja.boncina@sgtsr.si
6 Jože Brezavšček joze.brezavscek@egss.si
7 Davor Družinec davor.druzinec@sgtsr.si
8 Nika Dulmin nika.dulmin@sgtsr.si
9 Ana Presicek ana.dvorsak@sgtsr.si
10 Irena Frantar irena.frantar@sgtsr.si
11 Lilijana Gabrič Hvasti dijaski.dom@sgtsr.si
12 Lilijana Gabrič Hvasti lilijana.gabric@sgtsr.si
13 Majda Hajnrihar majda.hajnrihar@sgtsr.si
14 Karmen Hančič karmen.hancic@sgtsr.si
15 Martina Hribovšek martina.hribovsek@sgtsr.si
16 Medin Ibričić medin.ibricic@sgtsr.si
17 Andrej Janež andrej@sgtsr.si
18 Gabrijela Jošt gabrijela.jost@sgtsr.si
19 Marko Kalan marko.kalan@sgtsr.si
20 Slavka Korošec Mišmaš slavica.mismas@sgtsr.si
21 Andreja Kosec andreja.kosec@sgtsr.s
22 Marjana Kralj Serša marjana.kralj@sgtsr.si
23 Kaja Kristan kaja.kristan@sgtsr.si
24 Majda Kuščer majda.kuscer@sgtsr.si
25 Nastja Kuhar nastja.kuhar@sgtsr.si
26 Ana Kuhar Adlešič ana.kuhar-adlesic@sgtsr.si
27 Katarina Kumerdej katarina.kumerdej@sgtsr.si
28 Andreja Lavrič andreja.lavric@sgtsr.si
29 Simon Malc simon.malc@sgtsr.si
30 Zdenka Markelj zdenka.markelj@sgtsr.si
31 Gregor Markič gregor.markic@sgtsr.si
32 Ivan Damjan Mašič ivan-damjan.masic@sgtsr.si
33 Ana Mitrić ana.mitric@sgtsr.si
34 Polona Novak polona.novak@sgtsr.si
35 Anita Pristov anita.pristov@sgtsr.si
36 Janja Ravnik janja.ravnik@sgtsr.si
37 Robertina Rozman robertina.rozman@sgtsr.si
38 Fehrudin Rizvanović fehrudin.rizvanovic@sgtsr.si
39 Aleksander Savnik aleksander.savnik@sgtsr.si
40 Aleš Smajić ales.smajic@sgtsr.si
41 Maja Smolej maja.smolej@sgtsr.si
42 Natalija Šetina natasa.setina@sgtsr.si
43 Mateja Šparovec mateja.sparovec@sgtsr.si
44 Anton Tušek anton.tusek@sgtsr.si
45 Mojca Vergelj mojca.vergelj@sgtsr.si
46 Nataša Vidic natasa.vidic@sgtsr.si
47 Nina  Vidic nina.vidic@sgtsr.si
48 Urška Willewaldt urska.willewaldt@sgtsr.si
49 Tanja Z. Furman tanja.z.furman@sgtsr.si

 

Dostopnost