Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir, farmacevtski tehnik Dijaški dom | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Dijaški dom

dijaski_dom

POZDRAVLJENI!

Dijaški dom pomeni v času šolanja marsikateremu srednješolcu in srednješolki drugi dom. V njem biva, se uči, spoznava nove ljudi, sklepa nova prijateljstva, preživlja svoj prosti čas…
Morda se jim boš v našem domu pridružil-a tudi ti. Veseli te bomo.

V dom sprejemamo dijake in dijakinje srednjih šol. V kolikor ostanejo prosta mesta, v dom sprejmemo tudi študente in študentke višje šole. V domu deluje ena nadnormativna vzgojna skupina dijakov in dijakinj. Za delovanje vzgojne skupine je odgovorna matična vzgojiteljica kot vodja, svetovalka in mentorica.

Dom je odprt predvidoma od nedelje od 19.30 do petka do 15.00.
Je majhen – v njem je prostora za 44 fantov in deklet, ki so ločeni po nadstropjih in razporejeni v štirinajst sob oz. sob s kopalnicami:
– tri dvoposteljne,
– šest troposteljnih,
– pet štiriposteljnih.

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dnevi so potekali 13. in 14. februarja 2015.

Prijavljanje učencev (bodočih dijakov) in dijakov (bodočih študentov višjih šol) za vpis v dijaški dom: do 3. aprila 2015.
Izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom (Obr. PSDD-MŠŠ-1/07), ki je na voljo v dijaških domovih, papirnicah, srednjih šolah, na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si) pošljite Komisiji za sprejem na naslov:
KOMISIJA ZA SPREJEM V DIJAŠKI DOM BLED
Prešernova cesta 10
4260 BLED.

Opozorilo: v skladu z razpisom se lahko prijavite le v en dijaški dom.

ŽIVLJENJE V DIJAŠKEM DOMU

ORGANIZACIJA UČENJA

V domu so organizirane obvezne učne ure in sicer od 16.00 do 17.45. To je čas, ki je namenjen učenju oz. pripravi na pouk.
O obliki učnih ur se dijaki in dijakinje dogovarjajo z vzgojiteljico vzgojne skupine. (Lahko se učijo v učilnici ali sobi, samostojno, v paru ali v manjši skupini.)
Dijaki in dijakinje vzgojiteljico sproti obveščajo o učni vsebini, ocenah in morebitnih izostankih od pouka.
Učne ure lahko zapuščajo le z vednostjo in opravičilom vzgojiteljice.

SODELOVANJE S ŠOLO

Vzgojiteljica redno sodeluje z razredniki, profesorji, šolsko svetovalno službo (preko govorilnih ur v šoli oz. v dijaškem domu, telefonskih razgovorov).
Vzgojiteljica sodeluje tudi na redovalnih, pedagoških in drugih konferencah v šoli.

SODELOVANJE S STARŠI

S starši se pogovarjamo o uspehih in delu v domu, v šoli, doma, o interesih in problemih mladostnika, o morebitnih težavah pri vzgoji.

Stike vzpostavljamo preko govorilnih ur, telefonskih razgovorov, elektronske pošte, pošiljanja obvestil, roditeljskih sestankov.

PROSTI ČAS

Potem ko opravijo svoje učne obveznosti, ostane dijakom in dijakinjam še dovolj prostega časa za raznovrstne aktivnosti.

Svoj prosti čas preživljajo na različne načine, v različnih interesnih dejavnostih:
organizirana rekreacija v šolski telovadnici, sodelovanje v ustvarjalni delavnici, urejanje domskega vrtička, branje, ogled DVD, TV, družabne igre, pikado, namizni nogomet, namizni tenis, obisk knjižnice, delo na računalniku, športne aktivnosti in rekreacija izven dijaškega doma, sprehodi v naravo, sodelovanje na Natečaju Evropa v šoli itd.

Dostopnost