Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir, farmacevtski tehnik Informacije glede vpisa | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Na programih GASTRONOM HOTELIR in GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK so vpisani vsi učenci in učenke, ki so uspešno zaključili 9. razred osnovne šole. Vsi vpisani bodo v naslednjih dneh po pošti prejeli vso dokumentacijo in informacije za prvi šolski dan.
Na obeh programih je prijavljenih še nekaj učencev in učenk, ki imajo popravne izpite v 9. razredu – ti bodo sprejeti, ko bodo uspešno opravili vse obveznosti in pridobili spričevalo (najkasneje do konca avgusta 2023), vendar le če bomo še imeli prosta mesta za vpis.
Dne 3. 7. 2023 popoldne bo na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje objavljeno število prostih mest za vpis – takrat se lahko vpisujejo tudi vsi ostali kandidati, ki svoje prijave niso oddali v aprilu oziroma maju 2023.

Na programu KOZMETIČNI TEHNIK smo izvedli prvi krog omejitve vpisa, vpisali smo vse učenke, ki so v skladu z merili dosegle 115 točk (= spodnja meja) in več. Te učenke so že vpisane in bodo v naslednjih dneh po pošti prejeli vso dokumentacijo in informacije za prvi šolski dan.
V prvem krogu ni sodelovalo 5 učenk, ker še niso uspešno zaključile 9. razreda osnovne šole.
Pod spodnjo mejo je bilo 14 učenk, ki v prvem krogu niso bile sprejete. Te deklice bodo v petek, 23. 6. 2023 ob 9:00 uri skupaj s starši prišle v šolo, k šolski svetovalni delavki, da bodo izpolnili prijavnico z rangi za drugi krog. Rezultati drugega kroga bodo objavljeni v četrtek, 29. 6. 2023 do 15:00 ure; vpis bo naslednji dan, 30. 6. 2023 do 15:00 ure na tisti šoli, kamor bodo učenke razporejene.
Na ta program kasnejši vpis za tiste, ki prijave niso oddali v aprilu 2023, ne bo možen, ker ne bo prostih mest.

Za več informacij se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko: Mateja Šparovec, univ. dipl. psih.
telefon: 04 5370 615
email: mateja.sparovec@sgtsr.si

Dostopnost