Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir, farmacevtski tehnik Poročilo o projektu Rastem s knjigo | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Naša šola je letos že osmič sodelovala v projektu Rastem s knjigo. Gre za nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, s katerim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Obiskali smo Knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje tudi spoznavanje knjižnično-informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim  leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.

Letos je bila za srednješolce izbrana knjiga Planet, ki ne raste, avtorice Lučke Kajfež Bogataj.

Gre za strokovno knjigo, ki pa je napisana na poljuden način, zato je zanimiva tudi za dijake. Problematika onesnaževanja Zemlje jim je blizu, saj smo na šoli ekološko usmerjeni, ločeno zbiramo odpadke, zbiramo zamaške, skrbimo za čisto okolico šole, odgovorno ravnamo s hrano …

V okviru projekta RSK smo se povezali z lokalno skupnostjo  (komunalnima podjetjema v Radovljici in na Jesenicah), ki sta omogočili ogled filma Ne mečmo hrane stran in ogled čistilne naprave.

Cilj projekta – spodbujanje dijakov k obisku šolske in splošne knjižnice, razvijanje bralne kulture in kritičnega vrednotenja prebranega ter motivacija k branju ne le leposlovnih, ampak tudi poljudnoznanstvenih knjig – je bil dosežen.

Dijaki se zavedajo, da je še vedno čas, da spremenimo svet na bolje, in sicer z odgovornim ravnanjem posameznika in skupnosti, kajti PLANET NE RASTE!

 

                                                                                                          Anita Pristov

 

Dostopnost