Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir VPIS v 1. letnik 2022/23 – PROSTA MESTA | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Za vpis v 1. letnik imamo danes, 13. 7. 2022, prosta mesta le še na programu srednjega strokovnega izobraževanja KOZMETIČNI TEHNIK (še 1 prosto mesto). Za vpis se obrnite na šolsko svetovalno delavko v času uradnih ur med 8:00 in 12:00, po telefonu 04 5370 615 ali preko elektronske pošte: mateja.sparovec@sgtsr.si Vpis je možen do petka, 15. 7. 2022, in potem spet od 16. 8. 2022 dalje – če bodo še prosta mesta.

Vpis v program srednjega poklicnega izobraževanja gastronomske in hotelske storitve, poklic GASTRONOM HOTELIR ter v program srednjega strokovnega izobraževanja gastronomija in turizem, poklic GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK trenutno ni možen, ker so vsa prosta mesta polno zasedena. Enako velja za program poklicno-tehniškega izobraževanja, poklic GASTRONOMSKI TEHNIK. Lahko pa pošljete prošnjo za vpis s kontaktnimi podatki na šolski elektronski naslov: info@sgtsr.si Če se bo kakšno mesto sprostilo, bo vpis možen po 16. 8. 2022.